Monthly Archives: ثور ۱۳۹۸

زاهده صدیقی معاون تدریسی لیسه عالی مهری هروی

زاهده صدیقی در ۱۳۷۴ هـ .ش در ولسوالی غوریان متولد گردید. در سال ۱۳۹۵ از پوهنحی تعلیم تربیه دیپارتمنت بیولوژی پوهنتون هرات فارغ گردید. مدت یکسال به حیث معلم در یک مکتب خصوصی ایفای وظیفه کرد و همچنان برنامه پروموت ( زنان در حکومت ) را موفقانه سپری نمود و بعد از سپری کردن امتحان خدمات ملکی در ماه حوت

» Read more