Monthly Archives: ثور ۱۳۹۸

موفقیت شاگردان در همایش مقاله نویسی «روز زمین»

57319727_2290572437850269_2143204155471167488_n

در همایش بزرگی که به مناسبت «روز زمین » از سوی انجمن اجتماعی و فرهنگی راهیان نور برگزار گردیده بود شاگردان کمیته فرهنگی لیسه عالی مهری هروی توانستند با ارای مقالات برتر سه مقام این مسابقه را از آن خود نمایند که تقدیر نامه و جوایزی از سوی انجمن متذکره به بلیا نورزاد ،آرزو عطایی و فاطمه حسن زاده تفویض

» Read more