درباره ما

School

لیسه عالی مهری هروی درسال ۱۳۲۴ هـ ش منحیث اولین کانون تعلیمی، فرهنگی و هنری تحت نام ( کودکستان هرات ) توسط عبدالله خان ( ملک یار)والی همان عصر، به عنوان اولین مرجع درس وتعلیم برای طبقه نسوان اساس گذاشته شد. درابتدا تعداد ۲۴ شاگرد به سرپرستی عبدالفتاح خان سلجوقی که ازجمله علمای جید هرات بود تدریس می شدند و بعدا  دونفرمعلمه و شاعـره های هرات یعنی ( محجوبه هروی و حاذقه هروی ) به تدریس دراین  کانون علمی پرداختند.

این کانون علمی فرهنگی درسال ۱۳۲۷ هـ ش به مکتب ابتدایی و درسال ۱۳۳۰ هـ ش به متوسطه وبلآخره درسال ۱۳۴۹ هـ ش به لیسه ارتقاء یافت .

نخستین دوره فارغـین ازصنف نهم درسال ۱۳۳۲ هـ ش و اولین دورۀ  فارغـین به سویۀ بکلوریا درسال ۱۳۴۲ هـ ش به جامعه تقدیم شدند که البته هرسال به تعداد متعلمین افزوده شده تاجاییکه امروز به ۶۰۰۰ متعلم افزایش یافته است و ۲۰۰ نفرپرسونل اداری و تدریسی به تعلیم وتربیه اولاد وطن مصروف میباشند. درمدت ۷۰ سال که ازبنیانگذاری این مکتب میگذرد همه ساله بیشترین فارغـین را به جامعه تقـدیم کرده است .اولین مدیرۀ لیسه مهری خانم روح افزا طرزی بوده است که سلسله وار تا امروز محترمه رئوفه جامی منحیث آمره این کانون علمی فرهنگی  انجام وظیفه مینمایند. لیسۀ عالی مهری هروی درمرکز شهر هرات مسمی به همین نام موقعیت دارد. لازم به ذکر است که مهری هروی یکی ازشاعره های باستانی هرات وزوجۀ یکی از وزرای معروف دوره تیموریان بوده که نام اصلی وی زیب النساء بوده است

مساحت این کانون درحـدود ۱۵۹۴۱ مترمربع که معادل ۸ جریب می باشد.نوعیت زمین متذکره دولتی بوده و در شهر نو ناحیه پنجم شاروالی موقعیت دارد.لیسه عالی مهری هروی مجموعا دارای ۱۰ تعمیر میباشد.

هفت دیپارتمنت و سه لابراتوار،دو اتاق کامپیوتر، اتاق هـنر، کتابخانه ، اتاق تدبیرمنزل ، اتاق صحت ، اتاق کودک ، اتاق سپورت ، اتاق شاروال ، اتاق شورای متعلمین ، اتاق عملی ابتدایی  ، اتاق عملی دوره ابتدایی واتاق اتصال مکاتب ازبخش های موجوده این کانون فرهنگی وعلمی میباشد.

One comment

  • samira Hussaini

    مکاتب بی نظیری همچون لیسه عالی مهری هروی در سطح کشور گنجینه های نایاب هستند انشالله در آینده های نزدیک شاهد پیشرفت های بی پایان تان خواهیم بود جهانی سپاس از آموزگاران و رهبران این مهد علم و ادب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *