فرشتۀ شریفی مدیره اجرائیه

مدیراجرایی-مکتب-استاد-فرشته--جان

محترمه فرشته شریفی در سال ۱۳۵۲ در شهر هرات متولد شد.تحصیلات ابتدایی و ثانوی را در لیسۀ تجربوی سپری کرد؛ در سال ۱۳۶۹ پس از ختم دورۀ لیسه از مکتب گوهر شاد فارغ گردید.در سال ۱۳۷۲ به مدت ۹ سال به صفت معلم سواد آموزی در شهر هرات ایفای وظیفه نمود.سپس در سال ۱۳۸۱ در لیسۀ عالی مهری هروی به حیث معلم به خدمت مصروف شد؛در سال ۱۳۹۰ به سمت معاون اداری در لیسۀ مذکور تعین گردید و بالاخره در سال ۱۳۹۳ نظر به تغییر بست معاونیت اداری به مدیریت اجرائیه، به سمت مدیر اجرائیۀ لیسۀ عالی مهری هروی تعین گردید. وظایف مدیر اجرائیه قرار ذیل است:

 • کنترل حاضری معلمین.
 • ثبت معاشات.
 • آماده نمودن کتاب جنسی، فورمه های (ف س ۹) و (ف س ۵) مربوط جنسی.
 • موجودی تحویلخانه ها دروقت معین.
 • آماده نمودن دوسیه مصرفیه به وقت آن و حفظ دوسیه مکتوب های متحدالمال.
 • تبدیلی و تقرر معلمین و معامله مکتوب ها به حاضری معلمین.
 • ترتیب دوسیه تقاعدی مربوط به معلمین.
 • ثبت مصارف تلیفون، برق و آب.
 • حفظ و نگهداشت جدول های نتایج، لست جدیدالشمولان با فورمه صحی آن و لست فارغان.
 • حفظ و اجراات کتب اطلاع معلمین و اطلاع شاگردان.
 • ثبت کمیته های هفت گانه در کتاب مخصوص آن.
 • وارسی از اموال مکتب؛ همچون میز، چوکی و کتب درسی و غیره.

One comment

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *