Category Archives: مقالات دینی

ترک نماز

2

در حدیثی آمده است که هر شخص به نماز مواظبت کند الله (ج) او را به پنچ صورت مورد اکرام و نوازش قرار میدهد. ۱- اینکه تنگی رزق از او دور میشود ۲ – عذاب قبر از او دور کرده میشود ۳- اینکه در روز قیامت اعمالنامه او به دست راستش داده میشود حال آنها در سوره الحاقه به صورت

» Read more

مسایل و فضایل عید قربان

f435

روز دهم ذی الحجه ، مصادف با عید قربان است که مسلمانان در سراسر دنیا به یاد حضرت ابراهیم خلیل و فرزندشان اسماعیل این عید بزرگ و فرخنده را به مدت سه روز جشن می گیرند . حاجیان در این روز پس از به پایان رساندن مناسک حج ، حیوانی را ذبح می کنند و پس از قربانی آنچه برآنان

» Read more

چگونه می توان به خداشناسی رسید

خداشناسی

شناخت خدا بالاترین وبرترین شناخت ها است ، اساسی است که تمام زندگی معنوی انسان بر پایه آن استوار است. اگر چه عقل نمی تواند ذات پروردگار را درک و آن را شناسایی نماید. زیرا خداوند در ظرف ادراک ما نمی گنجد و انسان هم ابزار ادراک ذات حق را در اختیار ندارد وهر چند هم که عقل بشری به

» Read more

اهمیت و جایگاه زن در دین مبین اسلام

Snap6kl

«تکریم نمی کند زنان را مگر فرد کریم و اهانت روا نمی دارد به آنان مگر فرد فرومایه و پست»اسلام دین مقدس،جامع ،حقیقی،عدل وانصاف، مساوات وبرابری است. از آنجاییکه ظهور دین اسلام ادیان دیگر را منسوخ نمود کامل بودنش آشکار گردید. زمانی که در موارد مختلف به کتب اسلامی مراجعه نموده و مطالعه دقیق نمایید در می یابید که نام

» Read more

فواید روزه از دیدگاه طب

ramadan-1436

هر یکی از هدایات قرآن برای سعادت دنیوی و اخروی انسان نازل گردیده و دارای ابعاد متعدد است. روزه که یکی از پنج بنای اسلام است، نیز دارای فواید زیاد دنیوی و اخروی میباشد. در جملۀ فواید دنیوی روزه بهبود صحت جسمی، روانی و اجتماعی شامل میباشد. صحت کامل وقتی میسر میگردد که سرشت مادی و غیرمادی انسان باهم در

» Read more