ترک نماز

2

در حدیثی آمده است که هر شخص به نماز مواظبت کند الله (ج) او را به پنچ صورت مورد اکرام و نوازش قرار میدهد.

۱- اینکه تنگی رزق از او دور میشود

۲ – عذاب قبر از او دور کرده میشود

۳- اینکه در روز قیامت اعمالنامه او به دست راستش داده میشود حال آنها در سوره الحاقه به صورت مفصل ذکر شده است که آنانی که دفتر نامه اعمال شان به دست راست آنها داده میشودبی نهایت خوش و خرم بوده و به هر کس نشان میدهند.

۴- اینکه از پل صراط مثل برق رد میشود

۵- اینکه بدن حساب و کتاب داخل جنت میرود و هر کس در نماز سستی کند او را به پانزده صورت عذاب میدهند پنچ نوع عذاب در دنیا و سه نوع در وقت مرگ سه نوع در قبر و سه نوع پس از برخاستن از قبر.

پنچ عذاب دنیا:

۱- اینکه برکت از زندگی اش برداشته میشود.

۲- اینکه نور صالحین از چهره او برداشته میشود.

۳- اینکه اجر کارهای نیک او به او داده نمی شود.

۴- اینکه دعا های او قبول نمی شود.

۵- در دعا های بنده گان صالح هم حقی ندارد.

سه نوع عذاب که هنگام موت به او داده میشود:

۱- اینکه با ذلت میمیرد

۲- گرسنه میمیرد

۳- با شدت تشنگی میمیرد که اگرآب همه دریاها را بنوشد تشنگی اش بر طرف نمیشود.

سه نوع عذاب که در قبر است: ۱- اینکه قبر براو چنان تنگ میشود که استخوانهای قفس سینه اش در یکی دیگر داخل میشود ۲- در قبر او آتش برافروخته میشود ۳- در قبر او چنان مارها مسلط میشود که چشمانش آتشین اند ،ناخنها یش از آهن، درازی آن به اندازه یک روز راه و صدایش همچون رعد است آن مار میگوید: مرا پروردگارم بر تو مسلط کرده که به خاطر ضایع کردن نماز صبح تا طلوع آفتاب نیش بزند و بخاطر ضایع کردن نماز ظهر تا عصر و بخاطر نماز مغرب تا عشاء و به خاطر نماز عشاء تا صبح ترا نیش بزنم و وقتی یکبار او را نیش میزند به سبب آن هفتاد گز (هفتاد متر) در زمین فرو میرود همین طور تا قیامت او در همین عذاب خواهد بود.

سه نوع عذاب پس از برخاستن از قبر است:

۱- اینکه به سختی از او حساب گرفته میشود.

۲- غضب الله بر او خواهد بود.

۳- اینکه در جهنم انداخته میشود.

تا اینجا ۱۴ مورد شدند که ممکن است مورد پانزدهم فراموش شده باشد در یک روایت آمده است که بر چهره اش سه سطر نوشته میشود:

۱- ای ضایع کننده حق الله (ج)

۲- ای مخصوص به غضب الله (ج)

۳- چنانچه تو در دنیا حق الله (ج) را ضایع کرده ای امروز تو از رحمت الله (ج) مأیوس و نا امید خواهی بود.

عقوبت ترک نماز:

از رسول الله (ص) روایت شده هر کس که نمازش را قضا کند اگرچه بعداًهم بخواند باز هم بخاطر سر وقت نخواندن یک حقب در جهنم خواهد سوخت یک حقب هشتاد سال است و یک سال ۳۶۰ روز و یک روز قیامت برابر با هزارسال خواهد بود با این حساب مقدار یک حقب بیست و هشت میلیون و هشتصد و هزار سال است. حضرت علی (رض) از هلال هجری سوال کردند؟ ایشان هم پاسخ دادند که حقب معادل هشتاد سال است و هر سال ۱۲ ماه و هر ماه ۳۰ روز و هر روز یک هزار است. ارشاد رسول الله (ص) را نقل کرده که هر شخص یک نماز فرض را قصداً ترک کند نام او بر دروازه جهنم نوشته میشودو رفتن او به جهنم ضروری است.

شقی و محروم کسی است که نماز را ترک کند و او را هیچ سهمی در اسلام نیست در حدیثی آمده که الله (ج) روز قیامت به طرف کسی که نماز را دیده و دانسته بدون عذرترک کرده باشد هیچ توجه و التقایی نمی کند و عذاب الیم یعنی عذاب دردناک داده خواهد شد در حدیثی آمده است که ۱۰ نفر به طور مخصوص عذاب داده میشوند که از آن جمله ترک کننده نماز هم است که دستهای او بسته خواهد شد و فرشتگان بر چهره و پشتش خواهند زد جنت بر او میگوید که نه تو برای من هستی و نه من برای تو هستم و جهنم برایش میگوید بیا بیا من برای تو و تو برا ی من ساخته شده ای این هم نقل شده که در جهنم بیابانی است بنام لم لم در این بیابان مارها به کلفت گردن شتر چاق وجود دارد طول این مارها برابر به مساوات یک ماه است در اینجا کسانیکه نماز را ترک کرده اند عذاب داده میشود در حدیث دیگر آمده است که یک میدان است بنام جت الحزن این میدان جای عقرب ها است و هر عقرب مانند قاطر بزرگ است که ترک کننده گان نماز را آنجا نیش خواهد زد.

با این همه اگر الله (ج) عفو کند کس نمی تواند مانع شود اما کجاست کسی که از الله عفو بخواهد.

الهی تو آن کن که پایان کار

تو خوشنود باشی و ما رستگار

برگرفته از کتاب فضایل اعمال

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *