سرمعلمین

سرمعلم معصومه جان

حاجیه معصومه علیزاده

محترمه حاجیه معصومه علیزاده در سال” ۱۳۵۵ هـ ش ” از لیسه عالی مهری هروی فارغ گردید؛درسال ۱۳۷۰ شامل دارالمعلمین کابل شد و ۱۴ دارالمعلمین متذکره را به پایان رسانید.

نامبرده در مکاتب ولایت هرات و نیز مکتب فاضل بیک ، پارسا ،متوسطه افشار سیلو کابل ایفای وظیفه نموده است. حاجیه معصومه علیزاده در سال ۱۳۷۲ و بعد از عودت به هرات در لیسه عالی مهری هروی به حیث معلم مقرر  شد ؛ در سال ۱۳۸۱ به حیث سرمعلم مقرر گردید و بلاخره در سال ۱۳۸۵ به صفت معاون تدریسی لیسه تعیین گردید ؛ سال ۱۳۹۴ سی و شیشمین سال خدمت بانو حاجیه معصومه علیزاده در معارف وطن می باشد.


کریمه جامی

محترمه کریمه جامی فارغ صنف چهاردهم ریاضی وفیزیک دارالمعلمین ولایت هرات ، در سال ۱۳۵۴ به صفت معلم درمعارف ولایت هرات مقرر گردید؛ از سال ۱۳۵۸ الی ۱۳۶۵ در ولایت کابل به حیث معلم ایفای وظیفه نمود از سال ۱۳۸۰ مجدداً در معارف ولایت هرات مصروف خدمت گردید و از سال ۱۳۸۱ به صفت سرمعلم صنوف دوازدهم در لیسه عالی مهری هروی ایفای وظیفه می نماید.


 

عابده دوست

محترمه عابده دوست لیسانس کیمیا و بیولوژی ، در سال ۱۳۷۱ از پیداگوژی فاریاب فارغ التحصیل گردید؛ در سال ۱۳۷۲ شامل خدمت در معارف فاریاب شد.در سال ۱۳۸۱ به صفت معلم در لیسه عالی مهری هروی و در سال ۱۳۸۲ به حیث سرمعلم صنوف یازدهم تعیین گردید که تا فعلا مصروف خدمت در این عرصه می باشد.


 

آمنه اسلمی

محترمه آمنه اسلمی فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات دری در سال ۱۳۸۱ به صفت معلم در معارف ولایت هرات مقررگردید .در سال ۱۳۸۲ به حیث سرمعلم صنوف دهم لیسه مهری هروی تعیین گردید و تا فعلا وظایف خویش را مطابق لایحه وظایف سرمعلمین به پیش می برد.

 


صاعقه «جامی»

محترمه صاعقه جامی فارغ صنف چهاردهم فزیک دارالمعلمین روښان کابل در سال ۱۳۶۴ به حیث معلم به مکتب ابوریحان البیرونی کابل مقرر گردید و در سال ۱۳۸۱ به حیث سرمعلم صنوف ششم در لیسه عالی مهری هروی ایفای وظیفه می نماید.


محبوبه شیخ زاده

محترمه محبوبه شیخ زاده در سال ۱۳۵۸ هــ ش از لیسه مهری هروی فارغ التحصیل شد؛ در سال ۱۳۸۱ پا به عرصه معارف ولایت هرات گذاشت وبه حیث معلم در لیسه مهری هروی مقرر گردید.در سال ۱۳۸۶ از رشته تاریخ ، پوهنحی تعلیم وتربیه ولایت هرات لیسانس گرفت .بانو شیخ زاده از سال ۱۳۸۲ تا فعلاً ، به حیث سرمعلم صنوف پنجم لیسه عالی مهری هروی ایفای وظیفه می نماید.


شیرین «آذر»

محترمه شیرین «آذر» در سال ۱۳۶۳ از صنف چهاردهم رشته کیمیا و بیولوژی فارغ التحصیل گردید؛ در سال ۱۳۶۴ وارد عرصه معارف شد و در مکاتب لیسه سلطان ، محجوبه هروی و نیز اسپین ادی ایفای وظیفه نمود.از سال ۱۳۸۴ به حیث سرمعلم صنوف چهارم لیسه عالی مهری هروی تعیین شد و تا فعلا مطابق با لایحه وظایف سرمعلمین ، به خدمت مصروف می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *