اهداف

بسم تعالی

برهمگان واضح ومبرهن است که همواره کارهای بزرگ ازاندیشه های بزرگ سرچشمه می گیرد؛ودر

قسمت انجام کارهای یزرگ، قدمهای اول سخت ترین ودشوارترین قدمها به شمار می رود؛درقسمت توسعه وپیشرفت کمی وکیفی لیسۀ مهری هروی نیز می توانیم متذکر گردیم که:تا قبل ا زسال ۲۰۰۲میلادی البته با مشکلات وموانع بسیاری روبه رو بودیم؛نظر به وسعت زیاد مکتب وتعداد کثیر شاگردان،مشکلات وکمی وکاستی های بی شماری دیده می شد؛وضعیت مکتب به عنوان یک مکان آموزشی وفرهنگی،مناسب نبود؛تعداد صنوف نظر به کثرت شاگردان کفایت نمی کرد؛شاگردان در سرما وگرما زیر خیمه ها حتی بدون داشتن میز وچوکی درس می خواندند،صنوف موجوده هم وضعیت مناسبی را نداشت ونیاز مبرم به ترمیم ودر مواردی باز سازی داشت؛بطورکلی می توانیم متذکر گردیم که:لیسۀ مهری هروی،به عنوان یک کانون علمی وفرهنگی سابقه دار،درمرکز ولایت باستانی وعلم پرور شهر هرات،نیازمند شدید به یک سلسله تغییرات اساسی در وضعیت وساختار کلی خود داشت.

بااعتقاد وباوربراین اصل اساسی که: یک کشور،بدون دارابودن یک معارف مترقی وپیشرفـته وباکیفـیت،به رشد وتعالی حقیقی نخواهـد رسید،ما نیز به نوبۀ خود به عـنوان مسولین ومنسوبین این کانون علمی وفـرهـنگی برآن شدیم تا با ارائۀ طرح ها،برنامه ها وپلانهای مثبت ومثمر،درچوکات پالیسی ومقـررات ریاست محترم معارف وبهره بری از امکانات موجوده  ونیز جذب همکاری و حمایت نهاد های مردمی واجتماعی،تغییرات مثبت ومفـیدی را درساختار کیفی وکمی این کانون علمی و فرهنگی ایجاد نماییم و بتوانیم لیسه مهری را به یک مکتب موفـق وپیشرفـته مبدل نماییم؛ اگر بخواهیم یک مقایسۀ مختصر از وضعیت فعلی مکتب و حالت آن تا قبل از سال ۲۰۰۲داشته باشیم میتوانیم بگوییم که در حال حاضر لیسه عالی مهری هروی با دارا بودن تعداد ۶۰۰۰ متعلم در دو تایم قبل از ظهر وبعد ازظهر،تحت نظراساتید مسلکی وباتجربه مصروف تحصیل اند؛پرسونل اداری ومدیریت اجرائیۀ این لیسه به صورت بسیار منظم امور مربوط را مطابق با لایحۀ وظایفشان به پیش میبرند؛.دیپارتمنت ها با مجهز بودن به مواد درسی طبق لایحۀ کاری شان در خدمت معلمین و متعلمین قرار دارند.کمیته های ده گانه تحت نظر اساتید باتجربه و مسلکی به امور محولۀ خود انجام وظیفه می نمایند.که از جمله کمیتۀ فرهنگی،کمیتۀ اولیا ومربیون،کمیتۀ صلح و رفع خشونت ، کمیته ورزشی ، کمیته صحت ، کمیته مالی ،کمیته انضباظ ، کمیته حفظ و مراقبت از فضای سبز ، کمیته مسابقات درسی ، کمیته هنر ، کمیته ارزیابی  وغیره می باشدکه به عنوان مثال می توانیم به گوشه یی ازکارکرد کمیتۀ ایجاد صلح ورفع خشونت اشاره کنیم:این کمیته با برقرارنمودن ارتباط با اولیای شاگردان وبحث وتبادل نظر،مشوره دهی و…گامهای موثر ومفیدی را در برقراری فضای صلح ودوستی ورفع خشونت بین شاگردان،بین شاگردان واولیای آنها وغیره انجام داده است؛همچنین کمیتۀ رفع خشونت توانسته است با ایجاد جلسات دوامدارمشوره دهی با اولیای شاگردان،به بسیاری از مشکلات مختلف متعلمین از جمله: ازدواجهای اجباری،منع ادامۀ تحصیل،انتخاب تحمیلی رشتۀ تحصیل وغیره، رسیدگی کرده با ارائۀ طرح های مفید،ازترک تحصیل بسیاری از شاگردان جلوگیری نموده زمینۀ ارتباط سالم شان را با خانواده هایشان فراهم نموده واز ادامۀ تحصیل شان حمایت نماید.

در قسمت تشویق وترغیب شاگردان به تحقیق ومطالعه،کتابخانـۀ لیسۀ مهری هروی،با داشتن سالونی مناسب وارام و نیز دارا بودن بیش از۵۰۰۰جلد کتب دربخشهای اموزشی،علمی،فرهنگی،تاریخی و…همه روزه تا ختم رسمیات مکتب به روی متعلمین واستادان،باز می باشد؛همچنین موجودیت لابراتوارهای مجهز که ساخته های علمی،ابتکارات و اختراعات شاگردان نیزدر انجا نگهداری می شود؛ از دیگر امکانات آموزشی در این مکتب اتاق تدبیر منزل بوده همچنین .فضای سبزلیسۀ عالی مهری محیط جاذب وسالمی را برای تفریح ومطالعه وفراهم نمودن آرامش روحی وروانی استادان و شاگردان فراهم کرده است. اطاق صحت نیزبه وسایل کمک های اولیه مجهز بوده در مواقع لازم درخدمت متعلمین واساتید قرار دارد. همچنین اطاق کودک لیسۀ عالی مهری هروی نیزمحیط مناسب برای حفاظت ومراقبت از اطفال ا ستادان این لیسه می باشد و فضای تفریحی وبازی ان نیز با دارابودن وسایل بازی و تفریح ، مکان جالب و مفرح را برای خورد سالان فراهم نموده است .  اطاق هنر، جلوه گاه نوع آوری ها، ابتکارات و خلاقیت های فراوان شاگردان صنوف مختلفۀ این کانون علمی می باشد حتی درودیوارهای آن با کارهای دستی و هنری شاگردان مزین شده است .موجودیت میدان سپورتی نیز تا حد امکان سهولت هایی را برای متعلمین علاقه مند به سپورت فراهم کرده است.

همچنین در قسمت ارتقای سویۀ علمی متعلمین به منظور ایجاد انگیزۀ رقا بتهای سالم وسازنده، اقدام به ایجاد اتاق اتصال مکاتب (online school ) و همچنین ایجاد و راه اندازی پروگرام ICDL از سال تعلیمی ۱۳۹۳ برای ارتقای ظرفیت کاری استادان و متعلمین این لیسه نمودیم.

به لطف خداوند بزرگ و با سعی و تلاش وبرنامه ریزی های دوامداراینک بعد ازگذشت یک دهه توانسته ایم لیسه مهری را تاسطح یک کانون علمی فرهنگی با درجه (عالی) ارتقاء دهیم. که همه ساله تعداد بسیاری متعلمین لایق و ورزیده را فارغ التحصیل نموده به جامعه تقـدیم میدارد.باید بگوییم که فعالیت های انجام شده درلیسه عالی مهری هروی  نظربه ارزیابی وبررسی اعضای نظارت ریاست معزز معارف چشم گیر است. ما ادعانمیکنیم راه آسانی را تارسیدن به این سرحد ازموفقیت پیموده ایم. اما خرسندیم که توانسته ایم ایده ها و پلان های مفید خود را با وجود محدودیت های مالی، عملی نماییم.خرسندیم که به عنوان اعضای معارف گامهای بلندی را در راستای ارتقاء کیفیت مکتب خویش برداشته ایم مقام اول را کسب نموده ایم.باید بگویم که مجموعه فعالیت های انجام شده هنوز هم کافی نیست ما بازهم درصدد ارتقاء هرچه بیشتروبهترکیفیت مکتب خود هستیم وتارسیدن به این هـدف بزرگ، نهایت سعی و تلاش خویش را بکارخواهیم بست. ما براین باوریم که لیسه عالی مهری قابلیت آنرا دارد که تا سرحد یک مکتب کاملا استاندارد ومطابق با نورم های بین المللی ارتقا نماید؛.بنابراین مجموعۀ پلان ها ، برنامه ها و طرح های ما برای سالهای آینده روی نیل به همین اهـداف متمرکزخواهـد بود. امیدوار هستیم نهاد های مسول وعلاقه مند به معارف افغاانستان چه درداخل و چه درخارج از کشورمارا حمایت مادی و معنوی نمایند.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *