کمیته شورای انکشافی

شورای انکشافی مکتب ، از جمله برنامه های ارتقای کیفیت معارف بوده که بر اساس انکشاف سیستم تعلیمی با بنیاد یک استراتژی موثر و طویل المدت گذاشته شده است تا روند تعلیم ، از لحاظ کیفیت ارتقاء نماید.

از آنجا که برنامه ارتقای کیفیت معارف یک استراتژی مشارکتی را روی دست گرفته است ، بنابراین مردم و مسئولین مکاتب محور اصلی می باشند.بدین لحاظ در هر مکتب دو شورا ایجاد می گردد که بنام های «شورای انکشافی مکتب» و« شورای اولیا و مربیان» مسمی می گردد.

شورای انکشافی مکتب متشکل ازهفت نفر می باشد که شامل کارمندان مکتب ، مردم محل ، اولیای شاگردان و ملا امام مسجد می باشد تا در تمام مسائل مکتب با هم مشوره نمایند و به رفع مشکلات و موانع موجود بپردازند ؛ در نهایت شورای انکشافی مکتب باید به عنوان یک نهاد خودکفا با ایجاد یک مدیریت منظم ، به وجه احسن کمک های مردم ، دولت و نهادهای دیگر جامعه را جذب نمایند.

شورای انکشافی ، محور کلیدی و ستون فقرات مکتب است و می کوشد تا دوام فعالیت های مکتب را حفظ نموده یک معارف با کیفیت را به جامعه ارائه نماید که تشکیل شورای انکشافی مکتب لیسه عالی مهری هروی قرار زیر است.

لایحه وظایف و مسئولیت های شورای انکشافی :

  1. حل مشکلات تعلیم وتربیه اطفال توسط مردم و از طریق شوراها
  2. کوشش در جهت بالا بردن سطح دانش شاگردان و اطفال
  3. تحکیم روابط میان افراد جامعه و مسئولین مکاتب
  4. ریشه کن کردن مشکلات آینده مکتب
  5. بلند بردن سطح دانش و آگاهی افراد جامعه در قسمت فواید کسب تعلیم و تربیه
  6. سعی وتلاش جهت بهبود بخشیدن کیفیت معارف درمحلات
  7. تشویق افراد جامعه به منظور پیشرفت و ترقی جامعه
  8. جلب کمک های دولت ، موسسات غیردولتی و تمویل کننده ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *