ارزیابی

کمیتۀ ارزیابی لیسۀ عالی مهری هروی متشکل از آمرین دیپارتمنت ها بوده که مسولیت ارزیابی از استادان صنوف ۴الی ۱۲ را عهده دار می باشند؛اعضای کمیتۀ ارزیابی مطابق با لایحۀ وظایف دیپارتمنت ها موظف اند تا در هر ربع سال تعلیمی اعضای دیپارتمنت خویش را در مضامین مربوطۀ شان بر اساس مندرجات  فرمهای مخصوص، ارزیابی نمایند ونتیجۀ کارشان را به ادارۀ مکتب گزارش دهند؛همچنین اعضای کمیتۀ ارزیابی وظیفه دارند تا در صورت مشاهدۀ کدام کمبود یا نواقص در کار استادان،هدایات وراهنمایی های لازم را  به آنها ارائه نمایند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *