کمیته مسابقات درسی

کمیته مسابقات درسی لیسه عالی مهری هروی با هدف ایجاد رقابت سالم و سازنده و نیز تولید انگیزه در جهت  خوانش و مطالعه دقیق دروس مکتب ، همه سال دو بار در جریان سال تعلیمی ، قبل از امتحانات چهارونیم ماهه و نیز قبل از امتحانات سالانه برگزار می گردد.

استاد بلقیس اعلم به حیث مسول کمیته متذکره ایفای وظیفه می نماید. مسول کمیته وظیفه دارد تا نظم و انسجام را بین برگزارکنندگان ایجاد نماید. آمرین دیپارتمنت ها که اعضای کمیته متذکره می باشند از طریق استادان بخش مربوطه خویش ، زمان برگزاری مسابقات درسی را از طریق اعلان کتبی و شفاهی به شاگردان ابلاغ نمایند و نیز در جریان برگزاری مسابقات ، خود با همکاری سرمعلمین مربوطه ، به حیث داور و ناظر مسابقات درسی همکاری و مشارکت نمایند.

قابل ذکر است که برندگان مسابقات درسی جهت تشویق ، در برنامه صبحگاهی مکتب معرفی می شدند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *