کمیته صلح و رفع خشونت

کمیته رفع خشونت و ایجاد صلح ، یک شاخه از فعالیت های انجمن اولیا و مربیان را تشکیل میدهدکه در زمینه مسایل روانشناسی ، اخلاقی و اجتماعی شاگردان فعالیت می نماید؛ محترمه استاد بصیره «ساعی » به حیث مسئول کمیته متذکره با همکاری محترمه استاد زلیخا «ساعی» فعالیت های ارزشمندی و مستمری را در قسمت رفع خشونت ها و ایجاد فضای صلح و صمیمیت انجام می دهند.

از آنجا که ریشه اکثر خشونت ها از محیط خانه وخانواده برخاسته و به جامعه نیز کشیده می شود، کمیته رفع خشونت کوشش بر آن دارد تا با برقراری پل ارتباطی بین خانه و مکتب ، از طریق جلسات اولیا و مربیان ، مشوره های سودمندی را در قسمت روانشناسی نوجوانان و جوانان ، طریقه های برخورد صحیح و اندیشمندانه با آنها ، احترام به شخصیت و درک تفاوتها فردی و اجتماعی آنها و … ، ریشه های خشونت را از همان مکتب نخستین زندگی که فضای خانه است، بخشکانند تا به محیط مکتب و اجتماع کشیده نشود و درنتیجه از بسیاری جنگ و جدالهای خانوادگی که سبب پریشانی خاطر ،انزوا، افسرده گی و نهایتاَ افت تحصیلی متعلمین می گردد، جلوگیری شود.مشوره دهی و راهنمایی خانواده ها در قسمت حل معضلاتی که از انواع خشونت ها منشا گرفته اند، اثرگذار بوده در بسا موارد نتیجه موثر و مثبت را در پی داشته است . کمیته رفع خشونت همواره سعی بر آن دارد تا درحد توان و امکانات  و نیز محدوده صلاحیت خویش ، به رفع خشونت ها اقدام نماید در ایجاد فضای صلح و آرامش و امن در خانواده ها و نیز کانون علمی و فرهنگی لیسه عالی مهری هروی گامی مثبت و موثر بردارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *