کمیته فرهنگی

کمیته لیسه عالی مهری هروی که تحت اثر مستقیم دیپارتمنت ادبیات دری ایفای وظیفه می نماید، متشکل از تمامی استادان دیپارتمنت دری بوده که مطابق با تقسیم اوقات کاریشان وظایف محولۀ خویش را به پیش می برند همچنین مسولیت کمیتۀ فرهنگی به عهدۀ آمر دیپارتمنت دری می باشد.لازم به ذکر است که آن عده استادان خلاف رشته نیز در صورت علاقه مندی به امور فرهنگی می توانند با این کمیته همکاری و مساعدت داشته باشند.

وظایف کمیتۀ فرهنگی:

۱- تهیۀ آیین نامه توسط مسول کمیتۀ فرهنگی که البته این موضوع از ابتکارات کمیتۀ فرهنگی لیسه عالی مهری هروی می باشد.

۲- تهیه و تنظیم تقسیم اوقات کاری استادان جهت پیشبرد امور فرهنگی مکتب مطابق به ساعات فراغت شان.

۳- ترغیب،تشویق و جذب شاگردان علاقه مند به بخش های فرهنگی در شروع و جریان هر سال تعلیمی.

۴- ثبت نام شاگردان علاقه مند بعد از ملاحظه و امضای آیین نامۀ کمیتۀ فرهنگی و پر نمودن فرم مخصوص ثبت نام از طرف آنها.

۵- ارائه کارت عضویت کمیتۀ فرهنگی به شاگردان بعد از شمولیت شان:قابل ذکر است که نمونۀ فرم ثبت نام و نیز کارت عضویت شاگردان توسط کمیته فرهنگی ترتیب و تنظیم گردیده است.

۶- تقسیم بندی شاگردان بعد از ثبت نام در بخش های مورد علاقۀ شان چون:

  • آموزش فنون انان سری.
  • مشاعـره و خوانش دکلمه،ـتعتیه و غیره.
  • بخش نگارش داستان و قصه.
  • بخش مقاله نویسی.
  • بخش تمثیل.
  • بخش سرود.
  • ترتیب و تنظیم محافل،مناسبت ها و بزرگداشت های میهنی و جهانی بین ۳ دیپارتمنت ادبیات دری،علوم دینی و اجتماعیات و همکاری همه جانبه با دیپارتمنت های متذکره.
  • تنظیم برنامه صبحگاهی مکتب بین صنوف ۹ الی ۱۲ قبل ازظهر وصنوف ۴ الی ۷ درتایم بعدازظهر و امضا مطالب قبل از اجرا توسط مسول کمیتۀ فرهـنگی.
  • نظارت برنحوه اجرا ونیزکیفیت و محتوای مطالب قبل ازاجرا دربرنامه صبح وبعد ازطهر.
  • راه اندازی مسابقات مقاله نویسی، مشاعـره، خوانش داستان و داستان نویسی بین شاگردان عضو کمیتۀ فرهنگی به منظور ترویج وحفظ مواریث غـنامند فرهـنگی .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *