اتاق آموزش کارهای عملی دوره ابتدایی

اتاق آموزش اطفال به شیوه عملی، در سال ۱۳۹۳ با کمک مالی بانک جهانی و برنامه ارتقای کیفیت، تاسیس و تجهیز گردید.اتاق مذکور دارای کلیه مواد آموزش عملی در بخش ریاضی ، زبان وساینس بوده که روزانه چهار صنف به نوبت در اتاق آموزشهای عملی به کار می پردازند ، با حروف الفبای فارسی و انگلیسی آشنا می شوند ، اعلاء و علایم چهارگانه را می بینند و مفاهیم درس ها را توسط چارتها و تصاویر رنگه درک میکنند. اتاق آموزشهای عملی به دانش آموزان خردسال فرصت می دهد تا حس خلاقیت کنجکاوی و استعدادهای شان را شکوفا نمایند.

استاد وژمه علی زاده مسئول اتاق آموزش های عملی دوره ابتدایی در سال ۱۳۸۱ از لیسه مهری هروی فارغ التحصیل گردید؛ در سال ۱۳۸۵ صنف چهارده اجتماعیات تعلیم و تربیه هرات را به پایان رسانید و فعلا به خدمت نونهالان لیسه عالی مهری هروی دراین بخش ایفای وظیفه می نماید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *